Potencialet turistike dhe promovimi turizmit malor ne rajonit e

Razmes

(Malesia e Madhe)

PROGRAM-Seminar

Razma 26-29.09.2017

Seminar ne lidhje me ndihmen e shpejte ne mal(alpiniste dhe banore te zones) Drejtues dhe lektor:Christian Schreiter, Mathias Krempl

Razma 29.09.2017

PROGRAM-Para-Konferences

Ora 10.00

Ecje me kembe NRR-Fusha Razmes-Fusha Lujsit-Razem

Ecje me biciklete NRR-Kthesa per ne fushen e Kresnadolit

PROGRAM- Konferenca

Ora 11.20 Pershendetje

Jani Zizo –President e Federates se Alpinizmit Tonin Marinaj –Kryetari Bashkise Malesi e Madhe Johann Sattler-Ambasador i R.Austrise ne Shqiperi Etj,

Ora 11.35

Kujtim Onuzi - Potencialet turistike dhe promovimi turizmit malor te rajonit te Razmes Ora 11.50

Hanz Habertheuer-Mbeshtetja e projektit aktual si dhe mundesine e mbeshtetjes se ndertimit te se pares Qender Alpine ne Malesine e Madhe ne zhvillimin e turizmit malor Ora 12.00

Christian Schreiter Sjellja e grupeve alpine te GAV ne Malesine e Madhe do te zhvilloje bashkepunimin tone.

Ora 12.15

A.,Sh.Kastrati Kontributi i sistemit te hoteleri-restoranteve ne zhvillimin e turizmit malor te rajonit te Razmes dhe permisimit te jetes se komunitetit

Ora 12.25

G.Imeraj Turi ecjes malore Rec Ora 12.35

K.Alla Zhvillimi i turizmit me bicikleta ne rajonin e Razmes Ora 12.45

F.Huber Kontributi Huber-Kartographie,Munchen,ne promovimin e turizmit malor te Shqiperise

Ora 12.55

I.Bosina Mundesi per zhvillimin e sportit Orientierung ne rajonin e Razmes

Ora 13.00 Koktej

PDF to Word P2WConvertedByBCLTechnologies